Predstavitev

SiNOG

Slovenian Network Operators Group (SiNOG) je odprt forum, katerega temeljni namen je izmenjava znanja, dobrih idej, informacij in najboljših praks z namenom izboljševanja delovanja slovenskih omrežij,  njihove kakovosti, učinkovitosti in varnosti. Iniciativa za ustanovitev foruma je bila podana  22. oktobra 2013 na osmem IPv6 srečanju pod pokroviteljstvom Zavoda go6.

Cilji SiNOG so tudi:

  • izboljšati sodelovanje med operaterji in ponudniki storitev
  • povečati izmenjavo znanja in izkušenj med operaterji in sistemskimi integratorji doma in v tujini

SiNOG skuša doseči te cilje z organizacijo delavnic, konferenc in uporabo seznama prejemnikov.

Članstvo v SiNOG je odprto za vse, ki so se pripravljeni delati pri aktivnostih foruma ter v dobro slovenskih omrežij in končnih uporabnikov.