Predstavitev

Slovenian Network Operators Group (SI-NOG) je odprt forum, katerega temeljni namen je izmenjava znanja, dobrih idej, informacij in najboljših praks z namenom izboljševanja delovanja slovenskih omrežij,  njihove kakovosti, učinkovitosti in varnosti. Iniciativa za ustanovitev foruma je bila podana  22. oktobra 2013 na osmem IPv6 srečanju pod pokroviteljstvom Zavoda go6.

Cilji SI-NOG so tudi:

  • izboljšati sodelovanje med operaterji in ponudniki storitev
  • povečati izmenjavo znanja in izkušenj med operaterji in sistemskimi integratorji doma in v tujini

SINOG skuša doseči te cilje z organizacijo delavnic, konferenc in uporabo seznama prejemnikov.

Članstvo v SINOG je odprto za vse, ki so se pripravljeni delati pri aktivnostih foruma ter v dobro slovenskih omrežij in končnih uporabnikov.