Program delavnice

Program SINOG 4.2 tematske delavnice “Zbiranje IoT podatkov in njihova analitika” – 18. april 2018

ProgramPredavateljVideo
16:30 - 17:00Registracija udeležencev
17:00 - 17:10Pozdravni nagovor organizatorja
17:10 - 17:40Zbiranje in obdelava velikih količin podatkovBorut Rožac
video
17:40 - 18:10Slabi podatki pomenijo napačne odločitve - zajemanje in prenos podatkov v IoTUrban Avsecvideo
18.10 - 18.40Odmor in druženje
18:40 - 19:10Strojno učenje in IoTMarko Grobelnikvideo
19:10 - 19:40Podatkovna analitika v pametnih omrežjihMiha Grabner, Andrej Souventvideo