Vsebina predavanj

Dr. Rudolf Sušnik – Telekom Slovenije
Brezžično omrežje WiFree Ljubljana je zgrajeno iz 400 WiFi dostopovnih točk tehnologije IEEE 802.11n, ki pokrivajo približno polovico poseljenega območja znotraj avtocestnega obroča. V celoti je pokrit center mesta, pretežni del Bežigrada, Rožne doline, Šiške, Viča in Trnovega ter območja ob glavnih mestnih cestah, tj. Celovška, Tržaška, Dolenjska, Zaloška, Šmartinska in Dunajska. Omrežje dostopovnih točk deluje v sistemu “mesh”, povezano je na optično hrbtenico, ki je preko t.i. uličnih vozlišč zaključena v podatkovnem centru v prostorih Telekoma Slovenije. Storitve omrežja so javnosti zaenkrat na voljo v obliki brezplačnega in plačljivega dostopa do interneta, sicer pa omrežje služi tudi kot testni laboratorij za preučevanje specifičnih lastnosti brezžičnih omrežij v realnem okolju ter za razvoj storitev metro brezžičnih omrežij. V prispevku se bomo posvetili zlasti izzivom načrtovanja in upravljanja omrežja za zadostitev najrazličnejših zahtev uporabnikov.

Rok Papež – ARNES
Na predstavitvi bo govora o Šolskih brezžičnih omrežjih ter sistemu gostovanja Eduroam.si. Predstavljena bo brezžična tehnologija za šolstvo v vsem svojem blišču in bedi, s poudarkom na zadnjem, ker je bolj zanimivo.

Marko Tišler – NIL
Predavanje bo govorilo izzivih načrtovanja brezžičnih omrežij v okoljih z visoko gostoto uporabnikov. Predvsem bo naslavljalo vprašanja pravičnosti razporeditve časa za zasedanje brezžičnega medija, ki jo proizvajalci najpogosteje imenujejo “Airtime Fairness”, vsak pa jo interpretira in implementira malo po svoje. Ta funkcionalnost je danes še posebej pomembna, saj imamo na eni strani na ‘super-hitre’ naprave, ki so zmožne brezžičnih prenosov nad 600Mbps, po drugi strani pa morajo te naprave sobivati z napravami, ki iz sebe iztisnejo desetkrat manj.

David Brezovšek – RCUM

Brezžično omrežje Univerze v Mariboru je trenutno sestavljeno iz več kot 100 dostopnih točk, ki so razporejene med članicami (fakultetami). Za upravljanje dostopnih točk skrbi centraliziran kontroler dostopnih točk, ki se nahaja v podatkovnem centru UM, v nekaterih primerih pa so postavljene tudi samostojne dostopne točke. UM je trenutno v procesu nadgradnje na nov virtualni sistem upravljanja dostopnih točk, s katerim bomo eliminirali uporabo kontrolerja in na takšen način poenostavili kompleksnost in pocenili celotno izgradnjo brezžičnega omrežja. Na predavanju se bo govorilo o postavitvi virtualnega sistema za upravljanje, načrtovanju postavitve omrežja ter centralni konfiguraciji dostopnih točk, ki je za članice (fakultete) UM ključnega pomena.

Jernej Kos – WLAN Slovenija

Predavanje bo na kratko predstavilo wlan slovenija, pobudo za vzpostavitev neodvisne, prosto dostopne omrežne infrastrukture v lasti skupnosti. Omrežje wlan slovenija trenutno obsega okrog 400 aktivnih točk širom Slovenije, najdaljša brezžična povezava pa presega 40 km. Upravljanje velikega omrežja, ki ga postavlja skupnost, se lahko izkaže za veliko administracijsko breme. Zaradi tega smo v okviru projekta razvili številna odprtokodna orodja, ki nam postavitev, nadzor in upravljanje takšnih omrežij olajšajo. Predavanje se bo dotaknilo uporabljenih tehnologij, od firmware-a za vgradne naprave, dinamičnih usmerjevalnih protokolov za uporabo v brezžičnih omrežjih, preko L2TPv3 tunelov do celovite platforme za upravljanje omrežij.