Program srečanja

Obvezna (brezplačna) prijava na dogodek: https://www.eventbrite.com/.

Program SINOG 6.0 srečanja – 14. maj 2019

14. maj 2019ProgramPredavateljVideo
08:30 - 9:00Registracija
09:00 - 9:15 Pozdravni govori /
Welcome speeches
Jan Žorž, Zavod go6
Avgust Jauk, Arnes
Andrej Kos, LTFE
MIZŠ
09:15 - 10:00Cisco
10:00 - 10:30Intent-based networkingIvan Pepelnjak
10:30 - 11:00Coffee break
11:00 - 11:30Edge ControlBen Ryall
Facebook
11:30 - 12:00Internet Breakdown in the South East Europe region (WT)Hisham Ibrahim
RIPE NCC
12:00 - 12:15Minute za pokrovitelje
Minutes for sponsors
12:15 - 13:00Kosilo / Lunch
13:00 - 13:30Peering SecuritySusan Forney
Hurricane Electric
13:30 - 14:00IPv6-only hostingPeter Stevens, Mythic Beasts
14:00 - 14:30SCION: A secure Internet ArchitectureSamuel Hitz
Anapaya Systems
14:30 - 15:00Coffee break
15:00 - 15:30Rok Arzenšek
NIL
15:30 - 16:00Peter Zalar
Advant
16:00 - 16:30Zaključek prvega dneva in žrebanje nagrad /
Wrap up and raffle
16:30 - Druženje /
Beer and chat...

Organizatorji dogodka si pridružujejo pravico do spremembe programa.