Upravni Odbor

Upravni odbor SINOG:

  • Jan Žorž (6connect) – chairman
  • Urban Kunc – co-chairman
  • Matjaž Straus Istenič (Aviat Networks)
  • Avgust Jauk (ARNES)
  • Mitja Jenček (Telekom Slovenije)
  • Luka Manojlovič (MANO)
  • Andraž Sraka

Izsek iz SINOG statuta, ki se nanaša na Upravni Odbor (UO):

Upravni odbor s predsednikom na čelu skrbi in je odgovoren za delovanje in usmerjanje foruma SINOG ter na transparenten način skrbi za obveščanje članov in javnosti o delovanju SINOG. V upravnem odboru je do osem aktivnih članov SINOG iz med seboj lastniško in ustanoviteljsko nepovezanih organizacij. Upravni odbor je sklepčen z vsaj polovičnim številom glasov. Eden od članov Upravnega odbora je predstavnik Zavoda go6, ki SINOG-u zagotavlja upravne, finančne in organizacijske funkcije.
Člane upravnega odbora predlaga in z glasovanjem potrdi skupnost SINOG na letnem srečanju ali na drug primeren transparenten način. Člani upravnega odbora med seboj izberejo predsednika. Volitve v upravni odbor se opravijo vsaki dve leti.

 

SINOG Upravni Odbor (UO) po razglasitvi rezultatov volitev 2016. Od leve proti desni: Matjaž Straus Istenič, Mitja Jenček, Avgust Jauk, Jan Žorž, Andraž Sraka, Urban Kunc, Jan Jona Javoršek. Luka Manojlovič manjka...

SINOG Upravni Odbor (UO) po razglasitvi rezultatov volitev 2016. Od leve proti desni: Matjaž Straus Istenič, Mitja Jenček, Avgust Jauk, Jan Žorž, Andraž Sraka, Urban Kunc, Jan Jona Javoršek. Luka Manojlovič manjka…

Delovni sestanek SINOG upravnega odbora, oktober 2016. Planiranje SINOG delavnic in SINOG 4.0. Od leve proti desni: Urban Kunc, Avgust Jauk, Matjaž Straus Istenič, Andraž Sraka, Jan Žorž, Luka Manojlovič, Mitja Jenček in Jan Jona Javoršek

Delovni sestanek SINOG upravnega odbora, oktober 2016. Planiranje SINOG delavnic in SINOG 4.0. Od leve proti desni: Urban Kunc, Avgust Jauk, Matjaž Straus Istenič, Andraž Sraka, Jan Žorž, Luka Manojlovič, Mitja Jenček in Jan Jona Javoršek