Vsebina predavanj

Delavnica 12. november 2015:

Ivan Pepelnjak – Vse kar rabite sta dve stikali
Pred nekaj leti so podatkovni centri imeli stotine strežnikov in nekaj velikih diskovnih polj, ki jih je povezovalo trislojno omrežje stikal, prepredeno s požarnimi zidovi in delilci bremena.

Bi verjeli da lahko danes isti podatkovni center zgradite z dvema stikaloma in nekaj strežniki? Kratka navodila boste dobili v tem predavanju.

Branko Jovanovič – Trendi v podatkovnih centrih
Oprema v podatkovnih centrih se hitro spreminja in pred načrtovalce in operaterje postavlja velike izzive. V življenjski dobi podatkovnega centra, ki naj bi znašala vsaj 15 let, se povprečno zamenjajo 3 generacije strežnikov in ostale IKT opreme. Kako torej zasnovati center, da nam ne bo potrebno ob vsaki zamenjavi opreme drastično posegati v podporno infrastrukturo in se istočasno izogniti klasični napaki – predimenzioniranju ?

V predavanju bodo predstavljene izkušnje in trendi na področju hlajenja, napajanja, TK povezav, varnosti in nadzornih sistemov. Predstavljeni bodo nekateri mednarodni standardi, ki jih je smiselno upoštevati pri izgradnji in prenovi podatkovnih centrov. Prikazano bo nekaj primerov iz prakse.

Mitja Robas – Storage The Final frontier
Storage is the last part of the Data Center infrastructure, where it is about a time to boldly go where compute and network have already gone. Even though it seems there is much innovation with traditional (disk based) solutions, those are merely minor facelifts.

It is necessary to redefine the way everyone is considering the storage and look at what an SSD/flash technology brings. The way of implementing SSD/flash technology in a shared storage can bring better application and user experience as well as relieve storage admins from cumbersome tasks. Though there are many SSD/flash based solutions, they vary in details, which if overlooked break the tie between small improvements vs. radical change.

The presentation will show what All Flash Array is about, what and why is relevant when considering such systems, and how to avoid making decisions based on misleading, fancy datasheets.

Janko Kersnik – Arhitekture podatkovnih centrov
Podpora novim aplikacijam, tehnologijam in prometnim vzorcem predstavlja izzive tradicionalnim podatkovnim centrom, ki se ne morejo tako hitro prilagoditi spremembam v poslovnih omrežjih in s tem resno ogrožajo njihovo prožnost.

V predavanju bodo predstavljene različne arhitekture, ki zmanjšujejo zapletenost upravljanja, omogočajo hitrejšo postavitev in izboljšajo čas potreben za realizacijo nove storitve.

Denis Ganoni – Primer prenove podatkovnega centra
Oskrbna infrastruktura v podatkovnih centrih ima daljšo življenjsko dobo od opreme vgrajene v podatkovni center.
Kdaj se odločimo za prenovo podatkovnega centra nam narekujejo kritične točke odpovedi, do katerih si ne želimo, da bi prišle. V kolikor prepoznamo kritične točke, lahko z ukrepi preprečimo izpad podatkovnega centra.

Delavnica 25. november 2015:

Lukasz Kozlowski – Modern datacenter based on Brocade Virtual Cluster (VCS) solution
What is Brocade Virtual Cluster Switching? Ethernet Fabric based Data Center design. What are the advantages over classical design. The look into automation and orchestration requirements for modern networks. The use of VxLAN tunneling. Migration scenarios. Purpose-built ASICS for effective load balancing.

Ludovic Hazard – Enable flexible network services in a Hybrid Cloud environment by leveraging Openstack HEAT capabilities

Take benefit of the Openstack HEAT flexibility to deploy quickly a modular service offering (remote Office IT) from ICO Self service Portal (orchestrating Openstack and Juniper contrail SDN controllers). Take advantage of the change management optimization by reducing drastically the maintenance window downtime, updating the service delivered on demand (update for example the security service level by replacing the currently used virtual firewall by a cluster of new virtual firewalls).This use cases supports the notion of BYOIP (Bring Your Own IP) and demonstrates how to host some virtual components on Softlayer as well as others on a private cloud infrastructure.

Tomislav Tucibat – Data Center security trends
Security landscape is changing due to the ever increasing technology adoption. In a connected world of Internet of Things everything runs through the datacenter – starting from your emails, payments and up to the temperature settings from your living room. In this session we will approach the key trends in datacenter security, focusing on latest threats and protection models. We will discuss about data privacy, integrity and availability and about keeping the services reputation at the desired level.

Jure Sirena – HPC Podatkovni centri s PUE pod 1.0 niso več iluzija
SmartIS je v svojem kratkem obstoju na področju podatkovnih centrov investiral ogromno energije in kadra z jasnim ciljem: razviti regijski center za podporo rešitev, v katero vključujemo tudi HPC rešitve. Lahko rečemo, da smo na poti k uspehu. Razvoj HPC rešitev se strmo vzpenja, višje, močneje zmoglivejše. Kaj to pomeni za PUE podatkovnega centra, stroške upravljanja in vzdrževanja? Kako ugotoviti katera rešitev je primerna za moje okolje? Na podobna vprašanja lahko odgovori SmartIS v sodelovanju z vodilnimi proizvajalci HPC rešitev. SmartIS nudi rešitve na ključ – pričnemo na najbolj ključnem elementu – aplikacijah in zaključujemo z vmestitvijo rešitve v podatkovni center z jasnim vpogledom in pričakovanji. O tem bomo govorili v našem predavanju, ki ga bomo zaključili s predstavitvijo referenčne postavitve največjege vodno hlajene HPC rešitve v regiji, ki se uvršča novembra 2015 tudi na Top500 listo.

Peter Reinhardt – Trendi pri zasnovi omrežij za podatkovne center

Predstavljeni bodo nekateri trendi  v zasnovi omrežij za podatkovne centre.  Prikazani bodo nekateri osnovni postopki in odločitve ob zasnovi arhitekture spine/ leaf omrežja in opisani nabori  protokolov in načini konfiguracij za povsem redundantne izvedbe spine/leaf omrežij.  Na koncu se bodo na kratko prikazale realizirane praktične izvedbe spine/leaf omrežja s Quanta/Xenya stikali ter možne alternativne rešitve ter izvedb.