Vsebina predavanj

Vsebina predavanj na SINOG 3.2 tematski delavnici o virtualizaciji omrežnih funkcij in storitev – 08. marec 2017

Boštjan Šuštar – Real-life journey from idea to practice

Virtualizacija omrežnih funkcij (NFV) omogoča kompleksen sestav usklajenih in zanesljivih tehničnih komponent, ki s pomočjo orkestracije omogočajo enostavno in hitro zagotavljanje ter administracijo storitev.

V predavanju se bomo osredotočili na tehnične vidike načrtovanja in postavitve virtualiziranega omrežja. Predstavili bomo konkreten primer NFV-arhitekture, ki za orkestracijo fizičnih in virtualiziranih infrastrukturnih virov uporablja rešitev Cisco NSO.

Gregor Boh – SD-WAN – Ali je vaša mreža skalabilna, odzivna in diha kot “OBLAK”?

Gore podatkov, ki se valijo preko WAN povezav od/do javnih in privatnih podatkovnih centrov – Public/Private CLOUD, seljenje poslovno kritičnih aplikacij v oblak SaaS, zagotavljanje omrežnih virov v naprej, nenehno prilagajanje omrežja novim aplikacijam, uvajanje novih storitvenih modelov in po vrhu še varnost terja svoj davek tudi na WAN povezavah. Tradicionalna WAN omrežja in usmerjevalni protokoli kot jih poznamo danes ne zmorejo več ali pa ne bodo zmogla hitre prilagodljivosti in odzivnosti kot jo terjajo prihajajoče aplikacije. Za upeljavo nove storitve bi v takem primeru potrebovali več tednov, ponekod pa tudi več mesecev preden bi zaključili s kompleksnimi konfiguracijami in testiranji. Po drugi strani pa z vpeljavo SDN ter NFV tehnologij lahko dosežemo v nekaj trenutkih.

V nadaljevanju bo predstavljena SDN rešitev, bolj poznana pod imenom SD-WAN, virtualizacija njenih omrežnih funkcionalnost in orkestracija storitev oz. avtomatizirano ZERO-Touch upravljanje. Spoznali bomo arhitekturo s stališča proizvajalca, njene prednosti, uporabne primere pri ponudnikih storitev in v enterprise okoljih.

Hani Elmalky – Transformation of Subscriber Mgmt through NFV & Cloud

Connectivity is the key to innovating, collaborating and socializing. Demand for connectivity is driving network growth at unprecedented rates. M2M, VR/AR, IOT, and demand on bandwidth are just some of the drivers for this expansion. NFV transformation is essential to address this hyper-network growth, and the subscriber-management function (conceived in the cloud-era) is an integral part of supporting this transformation. This session will shed light on operator’s opportunities within the NFV transformation. Role and attributes of carrier-grade subscriber management solutions from Ericsson and it is potential deployment options & use-cases.

Kruno Kisiček – Uvajanje konceptov virtualizacije omrežnih funkcionalnosti v omrežja ponudnikov storitev

Ponudniki storitev se že nekaj let srečujemo s problemi, ki za nas predstavljajo resne ovire za nadaljnjo rast in razvoj. Ti problemi izhajajo iz vse večjega razkoraka med rastjo podatkovnega prometa in prihodki, vse večjo kompleksnostjo infrastrukture (CAPEX/OPEX) kot tudi konkurenčnostjo trga in potrebe po čim hitrejšem razvoju novih storitev (agilnost, Time to Market). Koncepta virtualizacije omrežnih funkcionlanosti (NFV) in programabilnih omrežij (SDN) ponujata (vsaj teoretično) tehnološke možnosti za omilitev teh težav.

V predavanju bodo predstavljeni glavni vzroki za uvajanje NFV in SDN konceptov v omrežja ponudnikov storitev. Omenjene bodo tudi pasti uvajanja teh tehnologij. Poseben poudarek bo na kontrolni ravnini NFV koncepta – upravljanje in orkestracija storitev (MANO). Izpostavljena bo potreba po standardizaciji vmesnikov te ravnine. Predstavljeni bodo posamezni sloji ETSI MANO arhitekture (funkcionalni gradniki) in ETSI MANO (Release ONE) referenčni model.

Ljubiša Crnadak – Cloud Transformation – Reflections on NFV Challenges

Transformation of networks towards a cloudified arhitecture raises a lot of questions and challenges. In this session we address key differences between virtualization and cloudification from the Telco perspective, and how they address certain concerns for the carrier-grade operation.

We define with more detail challenges of scaling and flow control and present cloudified EPC as an example.