2013

Skrivna lokacija, 23. 12. 2013

Prisotni: Jan Žorž. Mitja Jenček, Matjaž Straus Istenič, Jan Jona Javoršek, Urban Kunc

Predlog dnevnega reda (by Urban):

1. Izvolitev predsednika
Matjaž (chair), Urban (co-chair)

2. Popravki ustanovne listine (olajšati pogoje za včlanitev)
Omilimo pogoje za včlanitev. Sedaj:
● Članstvo v SINOG odobri upravni odbor na podlagi priporočila drugega člana ali prijave kandidata za člana, v kateri se kandidat na kratko predstavi. Član izpolni pristopno izjavo.
● Članstvo v SINOG preneha, če član poda izstopno izjavo, v dveh letih ne podaljša članstva ali pa ga na podlagi neaktivnosti, ugotovljenega nezaupanja, neetičnega obnašanja ali zlorabe občutljivih informacij razreši upravni odbor.

Po novem – predlog:
– Posameznik postane član SINOG z izpolnitvijo pristopne izjave. Ob včlanitvi se član na kratko predstavi na dopisnem seznamu SINOG.
– Članstvo v SINOG preneha, če član poda izstopno izjavo, v dveh letih ne podaljša članstva ali pa ga na podlagi neaktivnosti, ugotovljenega nezaupanja, neetičnega obnašanja ali zlorabe občutljivih informacij razreši upravni odbor.

Pripravimo ločen read-only dopisni seznam za obvestila članom.

Prednosti članstva:
– možnost kandidiranja v organe SINOG
– volilna pravica
– predprijava na konference/srečanja SINOG
– v prihodnje: prednost pri izobraževanjih

3. Debata o programu dela za leto 2014
– razširiti debato na mailing listi
– fokus naj bo na prvem dogodku
– delavnice, bolje — delovni sestanki
– identifikacija tem
– kdo so potencialni udeleženci, sogovorniki
Predlog teme: Network Monitoring

4. Formiranje delovnih skupin (katerih, kdo bi jih lahko vodil, ali obstaja potreba..)
– Routing
– Management, Monitoring, Measurements, Operations…
– DNS
– Security
5. SINOG konferenca (kdaj, kje, možne teme, formiranje programskega sveta,)
Teme:
– SI-CERT report
– BGP Route Origin Validation
– DDOS Mitigation (poenotenje BGP community x:666)
– Omrežni varnostni mehanizmi
– Network Computing

Prvi dogodek začetek junija.

6. Kako pritegniti večje število članov
– posti kot povzetki neke zaključene debate na mailing listi
– …

7. Razno
– obvestilo o SEE3 na SINOG listi
– zapisati in objaviti netiquette
– uvodna stran na www.sinog.si v angleščini
– obveščanje o dogodkih na drugih NOG-ih (Matjaž in Jan, Jona o gridih

Zapisnik zapisal: Matjaž Straus Istenič