Forumi omrežnih strokovnjakov in njihova vloga v svetu

Forumi omrežnih strokovanjakov ali kot jih s tujko imenujemo Network Operators Group (NOG) imajo pomembno vlogo pri delovanju in razvoju interneta, saj v njih pretežno prisostvujejo tehnični strokovnjaki, ki dejansko skrbijo, da internetni promet nemoteno, kakovostno, učinkovito in varno deluje. Glavni namen tovrstnih forumov je predvsem izmenjava znanj in dobrih praks, poglabljanje sodelovanja tako med tehnično skupnostjo, industrijo, akademsko sfero in drugo zainteresirano javnostjo. V okviru posameznega foruma se tako organizirajo konference in delavnice, kjer se lahko člani, kot tudi druga javnost seznani z novostmi, dobrimi praksami in gradi ter poglablja sodelovanje med vsemi vpletenimi akterji. Naš SINOG ni pri tem nobena izjema, je pa vsekakor primer dobre prakse delovanja NOG-ov, katero je Jan Žorž odlično prestavil v julijski objavi na spletnih straneh RIPE NCC.

O nas

SINOG (Slovenian Network Operation Group) je slovenski forum omrežnih strokovnjakov. Nastal je z namenom, da bo dejavno vzpodbujal izmenjavo idej, znanja in dobre prakse med omrežnimi strokovnjaki v Sloveniji, kot tudi širše.

SINOG:

 • organizira brezplačna kakovostna strokovna predavanja uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov,
 • sodeluje z akademsko sfero in industrijo,
 • spodbuja k oblikovanju dobrih praks in njihovo objavo na spletnih straneh SINOG ali forumu,
 • v sodelovanju z zainteresiranimi organizacijami pomaga pri testiranju novih tehnoloških produktov in rešitev.

Če imate kakšno vprašanja, pobudo nam pišite

Upravni Odbor

Upravni odbor SINOG:

 • Jan Žorž (6connect) – chairman
 • Urban Kunc – co-chairman
 • Matjaž Straus Istenič (Aviat Networks)
 • Avgust Jauk (ARNES)
 • Mitja Jenček (Telekom Slovenije)
 • Luka Manojlovič (MANO)
 • Andraž Sraka

Izsek iz SINOG statuta, ki se nanaša na Upravni Odbor (UO):

Upravni odbor s predsednikom na čelu skrbi in je odgovoren za delovanje in usmerjanje foruma SINOG ter na transparenten način skrbi za obveščanje članov in javnosti o delovanju SINOG. V upravnem odboru je do osem aktivnih članov SINOG iz med seboj lastniško in ustanoviteljsko nepovezanih organizacij. Upravni odbor je sklepčen z vsaj polovičnim številom glasov. Eden od članov Upravnega odbora je predstavnik Zavoda go6, ki SINOG-u zagotavlja upravne, finančne in organizacijske funkcije.
Člane upravnega odbora predlaga in z glasovanjem potrdi skupnost SINOG na letnem srečanju ali na drug primeren transparenten način. Člani upravnega odbora med seboj izberejo predsednika. Volitve v upravni odbor se opravijo vsaki dve leti.

 

SINOG Upravni Odbor (UO) po razglasitvi rezultatov volitev 2016. Od leve proti desni: Matjaž Straus Istenič, Mitja Jenček, Avgust Jauk, Jan Žorž, Andraž Sraka, Urban Kunc, Jan Jona Javoršek. Luka Manojlovič manjka...

SINOG Upravni Odbor (UO) po razglasitvi rezultatov volitev 2016. Od leve proti desni: Matjaž Straus Istenič, Mitja Jenček, Avgust Jauk, Jan Žorž, Andraž Sraka, Urban Kunc, Jan Jona Javoršek. Luka Manojlovič manjka…

Delovni sestanek SINOG upravnega odbora, oktober 2016. Planiranje SINOG delavnic in SINOG 4.0. Od leve proti desni: Urban Kunc, Avgust Jauk, Matjaž Straus Istenič, Andraž Sraka, Jan Žorž, Luka Manojlovič, Mitja Jenček in Jan Jona Javoršek

Delovni sestanek SINOG upravnega odbora, oktober 2016. Planiranje SINOG delavnic in SINOG 4.0. Od leve proti desni: Urban Kunc, Avgust Jauk, Matjaž Straus Istenič, Andraž Sraka, Jan Žorž, Luka Manojlovič, Mitja Jenček in Jan Jona Javoršek

Ustanovna listina

(English version)

Namen in cilji

 • Namen in cilji SINOG so povečati kakovost, učinkovitost, stabilnost in varnost slovenskih omrežij in omrežnih storitev.
 • SINOG dejavno vzpodbuja izmenjavo idej, znanja in dobre prakse med omrežnimi strokovnjaki v Sloveniji.
 • SINOG je forum za tehnično razpravo. Politična, pravna in gospodarska vprašanja obravnava le, če imajo vpliv na tehnične vidike delovanja slovenskih omrežij in interneta.

Članstvo

 • SINOG je namenjen posameznikom, ki izražajo strokovni interes na področju javnih elektronskih komunikacijskih omrežij in so pripravljeni aktivno sodelovati, posredovati ali nabirati znanje ter ga izmenjati v internetni skupnosti.
 • Posameznik postane član SINOG z izpolnitvijo pristopne izjave. Ob včlanitvi se član na kratko predstavi na dopisnem seznamu SINOG.
 • Članstvo v SINOG preneha, če član poda izstopno izjavo, v dveh letih ne podaljša članstva ali pa ga na podlagi neaktivnosti, ugotovljenega nezaupanja, neetičnega obnašanja ali zlorabe občutljivih informacij razreši upravni odbor.
 • Morebitne spore, pritožbe ali neetično obnašanje članov obravnava upravni odbor.

Aktivnosti in delovanje

 • SINOG za obveščanje članov in javnosti ter sodelovanje med člani uporablja:
 • spletne strani;
 • dopisne sezname (splošne in po posameznih delovnih skupinah).
 • Delovanje SINOG poteka v delovnih skupinah. Splošne teme se obravnavajo na odprtem in javnem plenarnem dopisnem seznamu ali javnih srečanjih skupnosti SINOG, za bolj specifična področja pa člani SINOG oblikujejo ožje delovne skupine.
 • SINOG organizira vsaj eno strokovno konferenco na leto.
 • SINOG promovira odprte standarde, splošno sprejete ideje, priporočila in dokumente dobre prakse, ki imajo podporo širše internetne skupnosti.
 • SINOG sodeluje z drugimi skupinami NOG.
 • Dopisnega seznama SINOG se ne sme uporabiti za oglaševanje komercialne dejavnosti ali izdelkov.

Organizacijska struktura

 • SINOG ima upravni odbor, programski svet in delovne skupine.
 • Upravne, finančne in organizacijske funkcije v sklopu razpoložljivih finančnih sredstev, pridobljenih od SINOG sponzorjev, zagotavlja Zavod go6.
 • Upravni odbor s predsednikom na čelu skrbi in je odgovoren za delovanje in usmerjanje foruma SINOG ter na transparenten način skrbi za obveščanje članov in javnosti o delovanju SINOG. V upravnem odboru je do osem aktivnih članov SINOG iz med seboj lastniško in ustanoviteljsko nepovezanih organizacij. Upravni odbor je sklepčen z vsaj polovičnim številom glasov.
  Člane upravnega odbora predlaga in z glasovanjem potrdi skupnost SINOG na letnem srečanju ali na drug primeren transparenten način. Člani upravnega odbora med seboj izberejo predsednika. Volitve v upravni odbor se opravijo vsaki dve leti.
 • Programski svet oblikuje programe strokovnih srečanj.
  Programski svet predlagajo člani skupnosti SINOG, potrdi pa ga upravni odbor. Volitve v programski svet se opravijo vsaki dve leti.
 • Tehnične aktivnosti SINOG potekajo v delovnih skupinah, ki vsakih šest mesecev upravnemu odboru podajo poročilo o svojih aktivnostih, rezultate svojega dela pa javno predstavijo skupnosti SINOG. Delovne skupine so praviloma odprtega značaja, razen v primerih, ko obravnavajo občutljive informacije, katerih razkritje ima lahko negativne posledice na varnost omrežij ali storitev.
  Delovne skupine predlaga in vzpostavi upravni odbor na lastno pobudo ali na podlagi predlogov članov skupnosti SINOG. Člani posameznih delovnih skupin med seboj izberejo vodjo, ki je odgovoren za delovanje in usmerjanje delovne skupine. Upravni odbor lahko razpusti neaktivno delovno skupino.

Financiranje

SINOG pridobiva sredstva za svoje delovanje s pomočjo sponzorjev, donacij in kotizacij za konference, izobraževanja in srečanja.

Ljubljana, 9.12.2013

Predstavitev

SiNOG

Slovenian Network Operators Group (SiNOG) je odprt forum, katerega temeljni namen je izmenjava znanja, dobrih idej, informacij in najboljših praks z namenom izboljševanja delovanja slovenskih omrežij,  njihove kakovosti, učinkovitosti in varnosti. Iniciativa za ustanovitev foruma je bila podana  22. oktobra 2013 na osmem IPv6 srečanju pod pokroviteljstvom Zavoda go6.

Cilji SiNOG so tudi:

 • izboljšati sodelovanje med operaterji in ponudniki storitev
 • povečati izmenjavo znanja in izkušenj med operaterji in sistemskimi integratorji doma in v tujini

SiNOG skuša doseči te cilje z organizacijo delavnic, konferenc in uporabo seznama prejemnikov.

Članstvo v SiNOG je odprto za vse, ki so se pripravljeni delati pri aktivnostih foruma ter v dobro slovenskih omrežij in končnih uporabnikov.