Vsebina predavanj

Dr. Rudolf Sušnik – Telekom Slovenije
Brezžično omrežje WiFree Ljubljana je zgrajeno iz 400 WiFi dostopovnih točk tehnologije IEEE 802.11n, ki pokrivajo približno polovico poseljenega območja znotraj avtocestnega obroča. V celoti je pokrit center mesta, pretežni del Bežigrada, Rožne doline, Šiške, Viča in Trnovega ter območja ob glavnih mestnih cestah, tj. Celovška, Tržaška, Dolenjska, Zaloška, Šmartinska in Dunajska. Omrežje dostopovnih točk deluje v sistemu “mesh”, povezano je na optično hrbtenico, ki je preko t.i. uličnih vozlišč zaključena v podatkovnem centru v prostorih Telekoma Slovenije. Storitve omrežja so javnosti zaenkrat na voljo v obliki brezplačnega in plačljivega dostopa do interneta, sicer pa omrežje služi tudi kot testni laboratorij za preučevanje specifičnih lastnosti brezžičnih omrežij v realnem okolju ter za razvoj storitev metro brezžičnih omrežij. V prispevku se bomo posvetili zlasti izzivom načrtovanja in upravljanja omrežja za zadostitev najrazličnejših zahtev uporabnikov.

Rok Papež – ARNES
Na predstavitvi bo govora o Šolskih brezžičnih omrežjih ter sistemu gostovanja Eduroam.si. Predstavljena bo brezžična tehnologija za šolstvo v vsem svojem blišču in bedi, s poudarkom na zadnjem, ker je bolj zanimivo.

Marko Tišler – NIL
Predavanje bo govorilo izzivih načrtovanja brezžičnih omrežij v okoljih z visoko gostoto uporabnikov. Predvsem bo naslavljalo vprašanja pravičnosti razporeditve časa za zasedanje brezžičnega medija, ki jo proizvajalci najpogosteje imenujejo “Airtime Fairness”, vsak pa jo interpretira in implementira malo po svoje. Ta funkcionalnost je danes še posebej pomembna, saj imamo na eni strani na ‘super-hitre’ naprave, ki so zmožne brezžičnih prenosov nad 600Mbps, po drugi strani pa morajo te naprave sobivati z napravami, ki iz sebe iztisnejo desetkrat manj.

David Brezovšek – RCUM

Brezžično omrežje Univerze v Mariboru je trenutno sestavljeno iz več kot 100 dostopnih točk, ki so razporejene med članicami (fakultetami). Za upravljanje dostopnih točk skrbi centraliziran kontroler dostopnih točk, ki se nahaja v podatkovnem centru UM, v nekaterih primerih pa so postavljene tudi samostojne dostopne točke. UM je trenutno v procesu nadgradnje na nov virtualni sistem upravljanja dostopnih točk, s katerim bomo eliminirali uporabo kontrolerja in na takšen način poenostavili kompleksnost in pocenili celotno izgradnjo brezžičnega omrežja. Na predavanju se bo govorilo o postavitvi virtualnega sistema za upravljanje, načrtovanju postavitve omrežja ter centralni konfiguraciji dostopnih točk, ki je za članice (fakultete) UM ključnega pomena.

Jernej Kos – WLAN Slovenija

Predavanje bo na kratko predstavilo wlan slovenija, pobudo za vzpostavitev neodvisne, prosto dostopne omrežne infrastrukture v lasti skupnosti. Omrežje wlan slovenija trenutno obsega okrog 400 aktivnih točk širom Slovenije, najdaljša brezžična povezava pa presega 40 km. Upravljanje velikega omrežja, ki ga postavlja skupnost, se lahko izkaže za veliko administracijsko breme. Zaradi tega smo v okviru projekta razvili številna odprtokodna orodja, ki nam postavitev, nadzor in upravljanje takšnih omrežij olajšajo. Predavanje se bo dotaknilo uporabljenih tehnologij, od firmware-a za vgradne naprave, dinamičnih usmerjevalnih protokolov za uporabo v brezžičnih omrežjih, preko L2TPv3 tunelov do celovite platforme za upravljanje omrežij.

Predavatelji

Dr. Rudolf Sušnik – Telekom Slovenije

RudolfSusnikDr. Rudolf Sušnik se z brezžičnimi tehnologijami ukvarja od leta 2003, ko je še kot doktorski študent na Fakulteti za elektrotehniko sodeloval pri načrtovanju in postavitvi prvega slovenskega javnega brezžičnega omrežja NeoWLAN. Leta 2006 se je pridružil podjetju Mobitel, kjer se je ukvarjal z razvojem sistemov za avtentikacijo, avtorizacijo in zaračunavanje. Precej se je posvečal še razvoju storitev fiksno-mobilne konvergence (telefonija, sporočanje, konferenčni klici) in razvoju algoritmov za obdelavo velikih količin podatkov v realnem času. Od združitve Mobitela in Telekoma Slovenije se največ ukvarja z brezžičnimi tehnologijami v nelicenčnem spektru, tj. načrtovanju in razvoju storitev za poslovne uporabnike (enterprise WiFi), javna WiFi omrežja ter lastna omrežja Telekoma Slovenije (carrier WiFi). Kot strokovnjak z večletnimi izkušnjami je tudi pogost predavatelj na domačih in mednarodnih konferencah.

Rok Papež – ARNES

Rok Papež dela na Arnesu kot razvojni inženir, je strokovnjak za brezžična in dostopovna omrežja ter avtentikacijske sisteme. Z računalništvom se ukvarja kar pomni barvno luč sveta, v prejšnjem življenju pa se je občasno udinjal tudi kot sistemski inženir ter programer.

Marko Tišler – NIL

Tisler_MarkoMarko Tišler se v podjetju NIL Data Communications ukvarja z brezžičnimi komunikacijami, na tem področju pa je pridobil naziv neodvisnega strokovnjaka Certified Wireless Network Expert, ki ga podeljuje organizacija CWNP, za katero nastopa tudi v vlogi certificiranega inštruktorja.
Njegovo delo obsega poučevanje, načrtovanje, implementacijo, testiranje in analizo brezžičnih omrežij. Ukvarja se tudi s širšim naborom storitev, ki jih taka omrežja ponujajo, kot so lokacijske storitve, sledenje v realnem času in vključitvijo WiFi radijskega dostopa v okolje mobilnih operaterjev. Poleg brezžičnih omrežij v zadnjem času posega tudi na področje programsko definiranih omrežij.

Luka Manojlović

luka800Luka Manojlović že 15 let aktivno deluje na področju informacijskih tehnologij, načrtovanju sistemov in vzdrževanju. Brezplačno brezžično omrežje v Novi Gorici šteje več kot sto dostopnih točk in sega v leto 2003. V tem času se je vpeljalo precej novih tehnologij – med njimi v zadnjih pol leta tudi IPv6. Poleg brezplačnega pa je načrtovalec in vzdrževalec plačljivega omrežja lokalnega ponudnika internetnih storitev KATE-WI-NG, ki predvsem na področjih, kjer ni klasičnih povezav (xDSL, optika) omogoča dostop do interneta. Tudi v tem omrežju se aktivno ukvarja z vpeljavo IPv6 tehnologije. S kakšni izzivi se na obeh projektih sooča izveste na predavanju.

David Brezovšek – RCUM

David_BrezovsekDavid je od leta 2010 zaposlen kot sistemski inženir  na Računalniškem centru Univerze v Mariboru (RCUM). Računalniško omrežje Univerze v Mariboru povezuje članice (fakultete) in omogoča delovanje računalniških sistemov ter poslovnih in drugih aplikacij. Na RCUM je odgovoren za razvoj in vzdrževanje računalniškega omrežja UM. Skrbi za načrtovanje, dokumentiranje, nadzor, upravljanje in delovanje hrbtenične omrežne infrastrukture. Skrbi tudi za upravljanje in nadzor delovanja brezžičnega omrežja ter za dostopne točke, ki so razporejene med članicami (fakultetami). Poleg vzdrževanja omrežja UM se ukvarja tudi z administracijo različnih Linux strežnikov na UM.

Jernej Kos – WLAN Slovenija

wlansi-jernej_kosJernej Kos se z razvojem programske opreme in načrtovanjem ter vzdrževanjem omrežnih sistemov ukvarja že več kot 10 let. Uživa pri sodelovanju na zanimivh projektih, predvsem na zalednih sistemih in na nizkonivojskih podrobnostih. Ukvarja se z razvojem skalabilnih porazdeljenih (spletnih) aplikacij, razvojem programske opreme za vgradne sisteme in trenutno pripravlja doktorsko disertacijo na temo varnosti kompaktnih usmerjevalnih protokolov v decentraliziranih omrežjih. Sodeloval je pri odprtokodnem projektu KDE in je eden izmed ustanoviteljev pobude wlan slovenija, katere cilj je vzpostaviti prosto dostopno omrežno infrastrukturo v lasti skupnosti. Za razvoj naslednje verzije odprte platforme nodewatcher za upravljanje in nadzor velikih brezžičnih omrežij je uspešno pridobil sredstva s strani Fundacije Shuttleworth in Fundacije NLnet. Na predavanju bo predstavil tehnične podrobnosti postavitve in upravljanja brezžičnega omrežja wlan slovenija.

Agenda

Tematska delavnica o brezžičnih omrežjih: 4. december 2014

ProgramPredavatelj
15:30 - 16:00Registracija
16:00 - 16:10Pozdravni nagovor
16:15 - 16:40WiFree LjubljanaDr. Rudolf Sušnik - Telekom Slovenije
16:45 - 17:10Airtime Fairnes ChallengesMarko Tišler - NIL
17:10 - 17:35EDUROAMRok Papež - ARNES
17:35 - 17:50Coffee Break
17:50 - 18:15Izzivi postavitev brezžičnih omrežijLuka Manojlovič
18:20 - 18:45Brezžično omrežje RCUMDavid Brezovšek - RCUM
18:50 - 19:15Omrežje WLAN SlovenijaJernej Kos - WLAN Slovenija

Programski odbor SINOG si pridružujejo pravico spremembe programa.

SINOG 1.5

Tematska delavnica o brezžičnih omrežjih

Forum omrežnih strokovnjakov Slovenije – SINOG vabi vse omrežne strokovnjake in internetno tehnično skupnost operaterjev, da se udeleži tematske delavnice o brezžičnih omrežjih.

Kje: Velika predavalnica, Inštitut “Jožefa Stefana”, Jamova cesta 39, Ljubljana
Kdaj: Četrtek 4. decembra 2014 z začetkom ob 16. uri
Vsebina: Obravnavana bodo javna, zasebna in akademska brezžična omrežja
Cena udeležbe: brezplačno
Omejitev števila udeležencev: 120 (v primeru prezasedenosti dvorane imajo prednost pri udeležbi sponzorji, člani SINOG foruma in člani Zavoda go6)

Brezžična omrežja zaradi svojih zmogljivosti, omogočanja mobilnosti in zmožnosti zagotavljanja signala na širokem področju, predstavljajo cenovno dostopno in pomembno dopolnitev, kot tudi alternativo fizičnem omrežjem. Ta že dolgo niso več samo domena domačih uporabnikov, temveč si utirajo pot v profesionalne rešitve, tako v poslovnem kot v operaterskem okolju. Kot predavatelji bodo sodelovali strokovnjaki, ki se poklicno posvečajo brezžičnim tehnologijam. Dogodek bo zanimiv za tiste, ki iščejo primerno rešitev za velika in mala okolja, kot tudi tiste, ki bi želeli razširiti svoje znanje. Dogodek bo hkrati odlična priložnost za izmenjavo mnenj, druženju ter vzpostavljanju ali utrjevanju poslovnih stikov.