NE davku na internet

Skupnost slovenskih mrežnih strokovnjakov SINOG je odprt forum, katerega temeljni namen je izmenjava znanja, dobrih idej, informacij in najboljših praks. SINOG se aktivno zavzema za izboljševanje delovanja slovenskih omrežij, njihove kakovosti, učinkovitosti in varnosti. V teh prizadevanjih ne moremo in ne smemo mimo osnutka medijske strategije, v katerem je na strani 18 kot eden od ukrepov predlagan (citiramo):

“- uvedba obveznega prispevka operaterjev, ki ponujajo dostop do svetovnega spleta za vse imetnike spletnih priključkov, v sklad za deficitarne informativne vsebine.”

Predpostavljamo, da ima predlagatelj v mislih dostop do interneta. Slovenska sektorska zakonodaja namreč ne določa pojmov “dostop do svetovnega spleta” in “spletni priključek”. V skladu z veljavnim Zakonom o elektronskih komunikacijah bi lahko kvečjemu govorili o izvajalcu storitve dostopa do interneta in nikakor o izvajalcu storitve dostopa do spleta. Prav tako bi lahko govorili o internetnih priključkih in nikakor ne o spletnih priključkih.  Zato prosimo Ministrstvo, da znotraj strategije jasno in natančno določi pomen, namen in tehnično specifikacijo izraza “spletni priključek” ter, kdo natančno so “operaterji”, ki nudijo te, tako imenovane “spletne priključke”.

Kakršnakoli dodatna obdavčitev ponudnikov dostopa do interneta, vezana na imetnike internetnih priključkov, bi bila škodljiva za vse prebivalce in gospodarstvo v Sloveniji in je sporna predvsem iz vidika zmanjševanja dostopnosti interneta. Storitve dostopa do interneta so že obdavčene in to celo po višji stopnji davka na dodano vrednost. Šlo bi torej za dvojno obdavčitev, za kaznovanje uporabnikov interneta, kar bi samo še povečalo ceno dostopa do interneta. Dvig cen storitev do dostopa do interneta bi podražil že tako visoke cene storitev, zlasti pri hitrejših paketih. Na ta način bi se odločanje uporabnikov za hitrejše pakete še dodatno zmanjšalo. Z 19. mestom med članicami EU pri merjenju pogoste uporabe interneta, je Slovenija globoko pod povprečjem EU. Prav tako ima izrazito ločnico med uporabniki in neuporabniki interneta, ki je posledica socialnih ali demografskih okoliščin. Višje cene bi prispevale tudi k večanju digitalnega razkoraka med tistimi, ki imajo ustrezen dostop do interneta, in tistimi, ki ga nimajo. To pa bi bilo v nasprotju s sprejeto vladno strategijo na področju informacijske družbe.

Uvedba predlaganega davka bo vplivala tudi na konkurenčnost ponudnikov. Večino uporabnikov ima vsaj dva ponudnika interneta – za fiksno in mobilno povezavo posebej. Davek na internet bi lahko povzročil, da bi bili združeni paketi bistveno cenejši od dostopa preko več ponudnikov. Slednje pa bi lahko imelo negativni vpliv na zagotavljanje konkurence pri ponudbi dostopa do interneta. Uvedba predlaganega davka bo imela dolgoročne negativne posledice na razvoj Slovenije.
 
Ocenjujemo tudi, da strategija temelji na nerazumevanju vpliva novih tehnologij na nastajanje in konzumiranje medijskih vsebin in se pridružujemo pozivu k podaljšanju javne razprave. Iz javnih nastopov pristojnih oseb za to področje, tudi ministra dne 22.novembra v oddaji 24ur, je namreč razvidno, da je odprtih mnogo vprašanj in vidikov, ki niso ustrezno domišljeni in obravnavani v sodelovanju s stroko. Ocenjujemo, da bodo prav ta področja, kljub dobrim namenom, na trgu ponudnikov in uporabnikov povzročila nepotrebno škodo in zmedo in zato v pomoč ponujamo tudi svoje strokovno znanje.
 
Zato z vso odgovornostjo, ki jo kot tehniki nosimo v primeru nerazumevanja, napačne rabe ali celo zlorabe tehnologije, pozivamo Ministrstvo, da predlog v celoti umakne iz dokumenta, dokler ta ne bo ustrezno pripravljen.
 
Za skupnost SINOG,  Upravni Odbor