NE davku na internet

Skupnost slovenskih mrežnih strokovnjakov SINOG je odprt forum, katerega temeljni namen je izmenjava znanja, dobrih idej, informacij in najboljših praks. SINOG se aktivno zavzema za izboljševanje delovanja slovenskih omrežij, njihove kakovosti, učinkovitosti in varnosti. V teh prizadevanjih ne moremo in ne smemo mimo osnutka medijske strategije, v katerem je na strani 18 kot eden od ukrepov predlagan (citiramo):

“- uvedba obveznega prispevka operaterjev, ki ponujajo dostop do svetovnega spleta za vse imetnike spletnih priključkov, v sklad za deficitarne informativne vsebine.”

Continue reading

Odprte prijave za SINOG 2.0 in 10. slovenski IPv6 summit

Vse omrežne strokovnjake in drugo zainteresirano javnost vabimo, da se prijavite na 10. jubilejni IPv6 summit in SINOG 2.0 srečanje. Na oba dogodka, ki bosta 9. in 10. junija 2015 v Tehnološkem parku Ljubljana-Brdo se lahko prijavite na povezavi: https://ipv6summit.eventbrite.com/. Udeležba je do zasedbe mest brezplačna, ste pa vabljeni, da se prijavite z donacijo in s tem pripomorete k pokrivanju stroškov obeh dogodkov.

Več o dogodku:

SINOG-ova vloga in možnosti sodelovanja v SIF

Na spletnem mestu Slovenskega internetnega foruma (SIF) so odprli tematiko o načrtovani spremembi zakonodaje, ki med drugim prinaša veliko večja pooblastila organom pregona. Gre za posege, ki so v nasprotju z načeli odprtega nevtralnega interneta, ogrožajo zasebnost posameznika in hkrati odpirajo številna tveganja zlorabe.  Sporni so predvsem členi novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M), ki se nanašajo na:

  • nameščanje in uporabo programske opreme, ki omogoča prepoznavanje vsebine zaščitene komunikacije že pri viru (nameščanje trojanskega konja)
  • uporabo IMSI lovilca, ki v funkciji bazne postaje zbira prometne podatke (osumljenca, kot tudi ostalih prisotnih telefonov)

Eden od pobudnikov SIF-a, Direktorat za informacijsko družbo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je predstavnike SINOG povabil na sestanek z namenom, da bi spregovorili o možnih sinergijah SIF, ki ga razumemo kot nacionalni “Internet Governance” forum, in SINOG-a, kot dela civilne družbe. Continue reading