NE davku na internet

Skupnost slovenskih mrežnih strokovnjakov SINOG je odprt forum, katerega temeljni namen je izmenjava znanja, dobrih idej, informacij in najboljših praks. SINOG se aktivno zavzema za izboljševanje delovanja slovenskih omrežij, njihove kakovosti, učinkovitosti in varnosti. V teh prizadevanjih ne moremo in ne smemo mimo osnutka medijske strategije, v katerem je na strani 18 kot eden od ukrepov predlagan (citiramo):

“- uvedba obveznega prispevka operaterjev, ki ponujajo dostop do svetovnega spleta za vse imetnike spletnih priključkov, v sklad za deficitarne informativne vsebine.”

Continue reading

SINOG-ova vloga in možnosti sodelovanja v SIF

Na spletnem mestu Slovenskega internetnega foruma (SIF) so odprli tematiko o načrtovani spremembi zakonodaje, ki med drugim prinaša veliko večja pooblastila organom pregona. Gre za posege, ki so v nasprotju z načeli odprtega nevtralnega interneta, ogrožajo zasebnost posameznika in hkrati odpirajo številna tveganja zlorabe.  Sporni so predvsem členi novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M), ki se nanašajo na:

  • nameščanje in uporabo programske opreme, ki omogoča prepoznavanje vsebine zaščitene komunikacije že pri viru (nameščanje trojanskega konja)
  • uporabo IMSI lovilca, ki v funkciji bazne postaje zbira prometne podatke (osumljenca, kot tudi ostalih prisotnih telefonov)

Eden od pobudnikov SIF-a, Direktorat za informacijsko družbo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je predstavnike SINOG povabil na sestanek z namenom, da bi spregovorili o možnih sinergijah SIF, ki ga razumemo kot nacionalni “Internet Governance” forum, in SINOG-a, kot dela civilne družbe. Continue reading

Prvi sestanek Upravnega odbora SINOG

V ponedeljek, 23. 12. 2013 smo se sestali člani prvega “zagonskega” Upravnega odbora SINOG – Jan Jona Javoršek (IJS), Jan Žorž (ISOC), Matjaž Straus Istenič (Arnes),  Mitja Jenček (Telekom Slovenije) in Urban Kunc (go6). Na sestanku smo se najprej zedinili, da bosta UO v prvem letu vodila Matjaž Straus Istenič (chair) in Urban Kunc (co-chair), nato pa smo se lotili naslednjih točk dnevnega reda: Continue reading

Predlog ustanovne listine SINOG

Na podlagi pobude, ki smo jo predstavili za okroglo mizo na 8. IPv6-srečanju, smo v ožji delovni skupini pripravili predlog Ustanovne listine foruma omrežnih strokovnjakov v Sloveniji – SINOG. V predlogu smo poskušali jedrnato definirati namen in cilje SINOG, članstvo, aktivnosti in delovanje ter organizacijsko strukturo.

Dokument predajamo v javno obravnavo na tem spletem forumu in Sinogovem dopisnem seznamu. Po zaključenem usklajevanju besedila bomo objavili Ustanovno listino (angl. charter) in sestavili začasen “delovno – pripravljalni” upravni odbor, katerega primarna naloga bo priprava prvega – ustanovnega srečanja foruma SINOG. V vmesnem času vas vabimo, da se vključite na Sinogov dopisni seznam in tvorno sodelujete pri oblikovanju našega izhodiščnega dokumenta.

Continue reading