SINOG-ova vloga in možnosti sodelovanja v SIF

Na spletnem mestu Slovenskega internetnega foruma (SIF) so odprli tematiko o načrtovani spremembi zakonodaje, ki med drugim prinaša veliko večja pooblastila organom pregona. Gre za posege, ki so v nasprotju z načeli odprtega nevtralnega interneta, ogrožajo zasebnost posameznika in hkrati odpirajo številna tveganja zlorabe.  Sporni so predvsem členi novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M), ki se nanašajo na:

  • nameščanje in uporabo programske opreme, ki omogoča prepoznavanje vsebine zaščitene komunikacije že pri viru (nameščanje trojanskega konja)
  • uporabo IMSI lovilca, ki v funkciji bazne postaje zbira prometne podatke (osumljenca, kot tudi ostalih prisotnih telefonov)

Eden od pobudnikov SIF-a, Direktorat za informacijsko družbo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je predstavnike SINOG povabil na sestanek z namenom, da bi spregovorili o možnih sinergijah SIF, ki ga razumemo kot nacionalni “Internet Governance” forum, in SINOG-a, kot dela civilne družbe. Vabilu smo se odzvali člani Upravnega odbora SINOG, Jan Žorž, Urban Kunc in Matjaž Straus Istenič. SINOG je bil povabljen k sodelovanju na nacionalnem posvetu Javni posvet Ohranitev odprtega nevtralnega interneta.

SIF-ov namen je, kot pravijo na svoji spletni strani http://sif.si/?page_id=125:

  • razpravljati o vprašanjih javne politike, povezanih s ključnimi elementi delovanja Interneta z namenom spodbujanja dostopnosti, razpoložljivosti, varnosti, zasebnosti, stabilnosti in razvoja interneta in pri tem;
  • olajšati izmenjavo informacij in dobrih praks in v zvezi s tem v celoti izkoristiti strokovno znanje akademskih, znanstvenih in tehničnih skupnosti.

To razumemo kot možen komunikacijski kanal med tehnično skupnostjo in odločevalci, ki sprejemajo zakonodajo o elektronskih komunikacijah in njim povezanimi zakonskimi akti. Sodelovanje tehnične sfere v svetovalski vlogi je pomemben člen pri oblikovanju razumne zakonodaje, saj nekateri ukrepi posredno ali neposredno vplivajo na omrežja in na njih povezane naprave. Pogosto nekateri dosedanji ukrepi nimajo pravega učinka, saj jih je mogoče zaobiti, ali še nevarneje, zlorabiti. Zato menimo, da je izjemno koristno in prav, da se izpostavi tudi tehnične vidike in posledice predlaganih ukrepov.

Pobudnik MIZŠ bo predvidoma v začetku februarja organiziral posvet zainteresirane javnosti na več tematik, ki posegajo tudi v tehnične aspekte Interneta (http://sif.si/?topic=javni-posvet-ohranitev-odprtega-nevtralnega-interneta/#post-517). Rdeča nit posveta naj bi bila:

  • posegi države v Internet
  • nižanje pravne varnosti oziroma pravnih standardov pri le-tem

Predstavniki SINOG-a smo pobudo poslušali in sedaj potrebujemo odločitev članov skupnosti, da lahko oblikujemo in podamo svoje mnenje in stališča glede sodelovanja in sinergije s SIF. Upoštevali bomo našo Ustanovno listino, zato bo stališče SINOG izključno tehnične narave. Svojo vlogo v tem sodelovanju vidimo kot eden od tehničnih deležnikov v procesu oblikovanja “Internet Governance” v Sloveniji. Vabljeni smo, da razmišljamo s svojo glavo in imamo možnost, da se naše mnenje tudi upošteva. SINOG tu lahko deluje kot tehnično svetovalno telo v platformi “Internet Governance”, mi pa se lahko izrazimo glede tehničnih zadržkov in predlogov, ki vplivajo na politične odločitve ali pa se odzovemo s tehničnimi pomisleki na zakonodajne odločitve, ki posegajo v samo delovanje Interneta.

Ker se bomo pod svoje mnenje podpisali kot skupnost SINOG, se je upravni odbor odločil, da bomo mnenje v imenu SINOG izoblikovali samo med člani, saj se le-ti formalno strinjajo z Ustanovno listo in kodeksom SINOG. Teme posveta so zelo občutljive in zahtevajo temeljit premislek. Člane SINOG zato prosimo, da v zvezi z izpostavljenim izzivom podajo svoje mnenje na dopisnem seznamu članov members@sinog.si ali na tem forumu. Ker smo vezani na rok, vaša mnenja in stališča pričakujemo najkasneje do 21. 1. 2014.

Na podlagi zbranih mnenj bomo oblikovali skupno stališče, ki se bo pisno in ustno predalo Slovenskemu internetnemu forumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.