SINOG-ova vloga in možnosti sodelovanja v SIF

Na spletnem mestu Slovenskega internetnega foruma (SIF) so odprli tematiko o načrtovani spremembi zakonodaje, ki med drugim prinaša veliko večja pooblastila organom pregona. Gre za posege, ki so v nasprotju z načeli odprtega nevtralnega interneta, ogrožajo zasebnost posameznika in hkrati odpirajo številna tveganja zlorabe.  Sporni so predvsem členi novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M), ki se nanašajo na:

  • nameščanje in uporabo programske opreme, ki omogoča prepoznavanje vsebine zaščitene komunikacije že pri viru (nameščanje trojanskega konja)
  • uporabo IMSI lovilca, ki v funkciji bazne postaje zbira prometne podatke (osumljenca, kot tudi ostalih prisotnih telefonov)

Eden od pobudnikov SIF-a, Direktorat za informacijsko družbo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je predstavnike SINOG povabil na sestanek z namenom, da bi spregovorili o možnih sinergijah SIF, ki ga razumemo kot nacionalni “Internet Governance” forum, in SINOG-a, kot dela civilne družbe. Continue reading